Category: Du Lịch Sơn La

Review kinh Nghiệm Thăm quan Nhà ngục Sơn La Năm 2021

Giới Thiệu Đôi nét về Nhà ngục Sơn La Du Lịch Sơn La , Nhà tù Sơn La được thực dân Pháp thành lập năm 1908. nơi đây đã giam giữ 1.007 lượt tù nhân cộng sản, là trường học phương thức mạng, địa điểm ươm …